POLITIK Aftaler

Kommunal lønaftale

Alle_125 2013 06 10 DLF 101

Her kan du læse referat fra forhandlingsmødet samt vores nye forhåndsaftale om lokal løndannelse - som er trådt i kraft pr. 1.8.2015.

Spørgsmål og svar