ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Nordgårdsskolen

Nordgårdsskolen er Roskilde Kommunes skole-dagbehandlingstilbud. Skolen omfatter tre afdelinger. Nordkaperen (udskolingsafdeling), Nordlyset (1.-7. klasse) og Nordstjernen (1.-7. klasse). Skolen er normeret til 30 elever og har åbent på normale skoledage.

Nordgårdsskolens mål er at udvikle eleven til at fungere bedst muligt følelsesmæssigt, kognitivt, socialt og adfærdsmæssigt. Der arbejdes ud fra den ressource- og relationsorienterede tænkning.

Delmål: 

  • Via positive relationer give eleven et positivt selvbillede
  • Via et rummeligt og trygheds skabende miljø støtte eleven i at indgå i fællesskaber 
  • Arbejde ud fra et helhedssyn, hvor undervisning og behandling går hånd i hånd
  • At elevens tid på Nordgårdsskolen præges af positive, udfordrende og sjove oplevelser 
  • At støtte forældre i at handle afstemt i forhold til barnets reaktioner 
  • At Nordgårdsskolens medarbejderstab er dynamisk og i stadig udvikling
Spørgsmål og svar