POLITIK Medlemsundersundersøgelser

Medlemsundersøgelse 2013-2014

Medlemsundersøgelse 13-14
Roskilde Lærerforenings medlemsundersøgelse 2013/14 Baggrunden i år er, at Roskilde Kommunes skolevæsen står over for inklusionsudfordringer, som har stor betydning for lærernes og børnehaveklasselærernes arbejde.

Inklusion i Roskilde – med plads til forbedring

Roskilde Lærerforening har gennemført en medlemsundersøgelse, som afdækker lærernes oplevelse af inklusionsopgaven. 66 % af alle medlemmer har besvaret undersøgelsen.

I Roskilde inkluderes flere børn i normalundervisningen end tidligere. Inklusion er ikke blot opnået ved at eleverne er i samme klasserum. Roskilde lærerforening deler som udgangspunkt ønsket om, at flere elever bør inkluderes i almenundervisningen. Hvis dette skal lykkes, er det dog en forudsætning, at der er de nødvendige resurser til rådighed i klasserne, at ledelsen bakker lærerne op i arbejdet og at lærerne bliver efteruddannet til at påtage sig inklusionsopgaven. Svarene i undersøgelsen viser, at der absolut er mulighed for forbedring. Undersøgelsen viser, at ingen af de omtalte forudsætninger, er realiseret i tilfredsstillende omfang. Fx vurderer ¾ af lærerne, at de har elever, der ikke får den rette støtte og halvdelen af lærerne oplever ikke at få den nødvendige opbakning fra deres leder.

Roskilde Lærerforening har gennem lang tid arbejdet for, at der nu på alle skoler, er udpeget en inklusionsvejleder. Vi håber, at denne funktion vil blive anvendt aktivt og målrettet i såvel det direkte elevrelaterede arbejde som i arbejdet med faglig sparring og rådgivning af lærerne. Vi vil fortsat arbejde aktivt for at sikre, at de nødvendige resurser er til rådighed på skolerne, at lederne påtager sig opgaven og at lærerne får de fornødne kompetencer, der gør dem i stand til at løse opgaven.

I undersøgelsen spørger vi også til lærernes arbejdsmiljø. Der er desværre mange lærere, der føler sig stressede af deres arbejde. 2/3 af lærerne har følt sig stressede af deres arbejde og hver femte lærer har været hos lægen for at tale om arbejdsbetinget stress. Der er stadig et stort behov for at have fokus på det psykiske arbejdsmiljø på skolerne. De næste år bliver på mange måder udfordrende, og der er derfor i særlig høj grad brug for, at Roskilde Kommune, som arbejdsgiver, har et øget fokus på netop dette. Roskilde Lærerforening har stor opmærksomhed på området og vil fortsat sætte det på dagsordenen både i kommunalt regi og på skolerne via TR og AMR.

Link til undersøgelsen.

Spørgsmål vedr. undersøgelsen kan stilles til:

Peter Hansen peth@dlf.org / Karen Asholt Pedersen kasp@dlf.org
Tlf.: 4635 0418

Spørgsmål og svar