POLITIK Medlemsundersundersøgelser

Medlemsundersøgelse 2016-2017

Medlemsundersøgelsen 2017 er behandlet. I perioden 3. til d. 16. februar 2017 sendte Roskilde Lærerforening et spørgeskema til lærerne og børnehaveklasselederne på skolerne i Roskilde Kommune med henblik på, at få dokumenteret viden om inklusion og generelle arbejdsvilkår. Hensigten er at kunne dokumentere og skabe debat om de arbejdsvilkår lærernes tilbydes. Det vil kunne bruges i vores bestræbelser på at skabe bedre vilkår for lærerne i Roskilde.

74 % af lærerne har svaret på dette års medlemsundersøgelse. Det er en utrolig flot svarprocent. En stor tak til de mange, der valgte at bruge tid på at svare på undersøgelsen. Det er helt afgørende for Roskilde Lærerforenings arbejde at have medlemmernes opbakning.

Undersøgelsen kan læses på www.roskildelaererforening.dk, men jeg vil her fremhæve et par væsentlige resultater.

Svarene på spørgsmålene om inklusion viser os, at dette er et tema, der stadig skal holdes fokus på. Det er et område, der presser lærerne og hele 71 % af lærerne svarer, at de har elever i deres klasse, der ikke får den støtte, som de har brug for.

På spørgsmålene vedr. læringsplatformen Min Uddannelse er der 42 % der svarer at de godt kan bruge læringsplatformens årsplansdel, men kun 13 % kan bruge elevplansdelen. Samlet set kan kun 5 % svare ja til at læringsplatformen øger kvaliteten af elevernes undervisning. Dette er særdeles tankevækkende tidsforbruget og økonomien taget i betragtning og det vil Roskilde Lærerforening følge op på.

24 % af lærerne har været til lægen for at tale om arbejdsbetinget stress. Det er et alt for højt tal, som tydeligt fortæller, om det store pres lærerne har været og stadig er under. Dette bør, sammen med de mange udsagn fra lærerne, påkalde sig arbejdsgiverens interesse.  

Citater fra undersøgelsen

  • Jeg er glad for mine kolleger og egentlig også min ledelse, men jeg overvejer at søge ud af folkeskolen, fordi jeg har en dårlig følelse i maven over mit job helt generelt. Sådan har jeg ikke haft det før.
  • Glæden ved at være lærer er kontakten til elever, forældre og kolleger - det er ikke de forhold man er underlagt.
  • Jeg synes det er svært at "komme ned" på fuld tid.
  • Generelt opleves alle de forskellige tiltag, som kommunen kommer med som noget der ikke altid er helt så relevant og som stjæler tiden fra forberedelse og min mulighed for at samarbejde med mine kollegaer. Samtidig er det sjældent, at disse tiltag får den store betydning, da vi altid er på vej med noget nyt og derfor ikke får afsluttet de forskellige tiltag på en ordentlig måde. Oplever at det bliver sværere og sværere at gøre en forskel på min skole både i forhold til elever, men også i forhold til mine kollegaer.

 

Karen Asholt
Roskilde Lærerforening

 

Du kan læse resultatet af undersøgelsen her....

Arbejdsmiljø

Vil du vide mere om arbejdsmiljø?
Du kan læse mere her

 

Spørgsmål og svar