Medlemmer

 • Fakta om kredsen

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/rlf/fakta-om-kredsen 4. maj 2020

  Roskilde Lærerforening er den lokale del af Danmarks Lærerforening - Forening for undervisere i folkeskolen, specialundervisere for voksne samt formidlere i ernæring og sundhed.

 • Aftalen er i hus

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/nyheder/2019/maj/aftalen-er-i-hus 24. maj 2019

 • Ny arbejdstidsaftale

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/nyheder/2020/august/ny-arbejdstidsaftale 12. august 2020

  Ny arbejdstidsaftale er vedtaget af en enig Hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening.

 • Kontingent

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/medlem/spoergsmaal-og-svar/kontingent 20. november 2018

  Roskilde Lærerforening har central kontingentopkrævning

 • Vedtægter

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/rlf/vedtaegter 11. februar 2020

  Roskilde Lærerforenings formål og overordnede arbejde er beskrevet i vedtægterne

 • Genåbning af skolerne i Roskilde

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/nyheder/2020/april/genaabning-af-skolerne-i-roskilde 8. april 2020

  Læs RLFnyt omkring genåbningen

 • Generalforsamling

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/rlf/generalforsamling 18. marts 2021

  Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Den indkaldes ved opslag på skolerne/arbejdsstederne og annonceres i ”Folkeskolen” samt ved opslag på hjemmesiden og facebook

 • Pensionistarbejdet i RLF

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/medlem/pensionister/pensionistarbejdet-i-rlf 13. december 2019

  Vedtaget på kredsstyrelsesmødet den 13. april 2010

 • Kommunalvalg 2013

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/politik/kommunalvalg/2013 15. november 2019

  KV13

 • Medlemsundersøgelse - 2009

  Sti: https://www.roskildelaererforening.dk/politik/medlemsundersoegelser/tidligere-medlemsundersoegelser/medlemsundersoegelse-2009 4. marts 2020

  Medlemsundersøgelsen 2009 drejede sig om rekruttering og fastholdelse af lærere i Roskilde Kommune


 • Her vises 1 til 10 ud af 15

  1 2

Udvalgte emner