Information om kredskontoret

Kredskontoret
På foreningens kontor kan du få besvaret spørgsmål og udredt problemer, der vedrører lønnen, arbejdsforholdene, pædagogiske anliggender eller medlemsforhold.

(På billedet ses fra venstre: Rune Kent, Charlotte Drue Aagaard, Karen Asholt Pedersen, Tina Svarre Hasselager og Lis Villum Sørensen)

Kredskontorets bemanding pr. 1.3.2019.

Formand og fællestillidsrepræsentant
Tina Svarre Hasselager
tiha@dlf.org
 
Næstformand
Karen Asholt Pedersen
kasp@dlf.org
 
Kasserer og arbejdsmiljøansvarlig
Rune Kent
rmke@dlf.org
 

Sagsbehandler
Lis Villum Sørensen
livs@dlf.org

 
Sekretær, kursuskoordinator og webmaster
Charlotte Drue
cdch@dlf.org
 

 

 

Spørgsmål og svar
Få tilsendt....

RLFnyt - nyheder direkte på mail