POLITIK

Medlemsundersundersøgelser

Her kan du se de medlemsundersøgelser, som Roskilde Lærerforening har udarbejdet.

Formålet er at kunne dokumentere over for politikere og forvaltning, hvordan skolevæsenet opleves på forskellige områder.

Har du nogen spørgsmål i forbindelse med undersøgelserne, er du velkommen til, at kontakte os.

Spørgsmål og svar
Få tilsendt....

RLFnyt - nyheder direkte på mail