POLITIK Medlemsundersundersøgelser

Medlemsundersøgelse 2019/2020

Spørgeskemaundersøgelse, der omhandler en status over implementering af den kommunale arbejdstidsaftale, indgået mellem Roskilde Kommune og Roskilde lærerforening i foråret 2019.

Roskilde Lærerforening kan med svarene skabe et nuanceret og aktuelt billede af situationen ude på arbejdsstederne. Besvarelserne indgår endvidere i det fortsatte arbejde med en fælles kommunal evaluering af aftalen. Et samarbejde mellem Roskilde Kommunes forvaltning, skolechef, skolelederne og Roskilde Lærerforening.

Foruden denne undersøgelse over status på implementering af den kommunale arbejdstidsaftale, er skoleforvaltningen og Roskilde Lærerforening ligeledes i gang med at undersøge lærernes samlede undervisningstal, ansættelsesgrad m.v., som også skal bidrage til det samlede billede af status på år 1.

TAK - til alle der deltog!

Her kan du læse hele resulatet af undersøgelsen

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte:

Formand Tina Svarre Hasselager - tiha@dlf.org eller sagsbehandler Lis Villum Sørensen - livs@dlf.org