MEDLEM

Pensionister

Velkommen til pensionistfraktionen

Kære medlem af fraktion 4

Jeg skal på Roskilde Lærerforenings vegne byde dig velkommen i vores pensionistfraktion, hvor du som medlem bl.a. tilbydes følgende:

  • Mulighed for at deltage i Roskilde Lærerforenings aktiviteter for pensionister – læs evt. nærmere herom på kredsens hjemmeside under menuen ”Aktiviteter
  • DLF forhandler fortsat på dine vegne
  • Adgang til at leje DLFs sommerhuse til særpris
  • Mulighed for at søge om at komme på seniorkursus på DLFs ejendomme (evt. sammen med din ægtefælle, også selv om denne ikke er medlem)  
  • Adgang til at deltage i Nordiske Lærerorganisationers Samråds træf for pensionerede lærere på skift i de nordiske lande
  • Kredskontoret bistår dig fortsat med råd og dåd om faglige forhold
  • Fortsat modtaget fagbladet ”Folkeskolen”

Som pensionist betaler man 1.092 kr. om året, som bliver opkrævet november/december.

Roskilde Lærerforening udsender jævnligt "RLFnyt”, RLF’s aktuelle nyhedsbrev, som du kan modtage elektronisk. Tilmeld dig på 041@dlf.org. Skriv "nyhedsbrev" i emnefeltet.

Du kan godt beholde din skolekom-adresse efter at du er gået på pension, men det kræver, at du henvender dig til din skolekom-administrator på skolen når du stopper på skolen og beder om at blive overflyttet til pensionistgruppen.

Jeg vedlægger (sendes sammen med velkomstmaterialet når du overføres til fraktion 4) dit pensionistkort, som evt. kan bruges til at opnå pensionistrabat, hvor dette tilbydes, samt folderen ”Pensionisten og Roskilde Lærerforening”.

De bedste ønsker om en god pensionisttilværelse.

Med venlig hilsen 

Tina Svarre Hasselager
formand

Få tilsendt....

RLFnyt - nyheder direkte på mail