POLITIK RLF mener

Skole og uddannelse

Arbejdstid, elevplaner, Fælles Mål, Roskilde Kommunes skolepolitiske mål, læreruddannelse, LP-modellen og specialundervisning er nogen af de områder, der ligger under skole- og uddannelsespolitisk område

Roskilde Lærerforenings arbejde med skole- og uddannelsespolitik tager udgangspunkt i professionsstrategien og målsætningen om det gode lærerliv.

En stor del af arbejdet er forbundet med de årlige forhandlinger med Roskilde Kommune omkring de kommunale aftaler. Derudover foregår arbejdet via de forskellige politiske udvalg hvor vi er repræsenteret, blandt andet Implementeringsudvalget for politiske mål.

2023:

Spørgsmål og svar