POLITIK Aftaler

Kommunale principper og retningslinier vedtaget i OMU

Her kan du finde kommunale principper og retningslinier der er vedtaget Folkeskolens OMU i Direktørområdet Børn og Kultur
  • Vedtaget maj 2021 "Retningslinjer for medicinering, samt hygiejne og plejeopgaver i skoler, SFO´er og klubber" - læs retningslinjerne


  • Vedtaget den 22. januar 2010 "Principper for forflyttelser for fastansatte lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde Kommune i forbindelse med skoleårets planlægning" - læs principperne
Spørgsmål og svar