ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Gadstrup Skole

Gadstrup skole er beliggende i den Sydlige del af Roskilde kommune ca. 2 km fra Gadstrup station og tæt på det fredede område Ramsødalen.

Skolen er en 2 – 3 sporet skole med ca. 500 glade og aktive elever fra 0. til 10. klasse og 42 dygtige, engagerede og udviklingsparate lærere.

Samarbejdet bygger på værdierne om en ligeværdig, åben og anerkendende dialog.

Igennem de seneste år har vi deltaget i flere forskellige udviklingsprojekter. Vi har bl.a. etableret læseløft, legepatrulje, gåbus, skolebod med elevhjælp, mediepatrulje og store læser med små. Sidste skoleår deltog vi også i et samarbejde med UCC Sjælland om afprøvning af web 2 tjenester.

Pædagogisk/didaktisk har vi de sidste år haft særlig fokus på cooperative learning, bevægelse i undervisning og faglig læsning, og i indeværende skoleår arbejder vi med inklusion og den nye folkeskolereform. 

Lærerne er også meget dygtige til at medtænke diverse skoletjenester og andre eksterne aktørers tilbud, så undervisningen bliver suppleret med andre synsvinkler og input og med aktiviteter ud af huset.

Skolen har siden 2011/12 været idrætsskole, hvilket bl.a. indebærer at elever på 1. – 5. klassetrin har 2 lektioner ekstra bevægelse om ugen.

Af traditioner har vi fast 4 – 5 anderledes uger i løbet af skoleåret, enten på tværs af årgangen eller i afdelingen eller for hele skolen, og morgensang 1 dag om ugen i indskolingen.  

5. klasserne og et valghold i udskolingen arbejder i julemåneden med et teaterstykke.

Vi har også fast en forårskoncert for musikholdene og et playback arrangement i samarbejde med ungdomsskolen og de 2 andre ”gamle Ramsø skoler” i foråret.

Endvidere motionsløb, aktivitetsdag og natorienteringsløb for 8. – 10. klasserne i efteråret.

Skolens lærere arbejder i klasseteam, årgangsteam, afdelingsteam og fagteam. Indskolingslærerene har herudover et forpligtende samarbejde med SFO,  mellemtrinslærerne med klubben og udskolingen med ungdomsskolen.

Endelig går vi ikke af vejen for et godt grin og en sjov fest.

Spørgsmål og svar