ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Viby Skole

Viby Skole er en forholdsvis ny skole forstået på den måde, at den er resultatet af en sammenlægning af Dåstrup Skole og Peder Syv-skolen (pr. 1/8-2019).

Skolen er delt over to matrikler; 0.-5. årgang samt tilhørende SFO huses på afd. Ørstedvej (tidligere Peder Syv) og 6.-9. årgang er samlet på afd. Bueager (tidligere Dåstrup). På hver matrikel er der etableret en gruppeordning - SPC1 på afd. Ørstedvej for elever i 0.-3. klasse og SPC3 på afd. Bueager for elever i 7.-9. Samlet set har skolen lidt under 600 elever. Der er en tillidsrepræsentant samt AMR tilknyttet hver afdeling.

Vores værdier på skolen er: forpligtende fællesskaber, nysgerrighed, tillid og respekt. Vi arbejder fortsat på at udarbejde principper og retningslinjer, som stemmer overens med disse værdier og viderebringer det bedste fra de to tidligere skoler.

Begge matrikler er placeret med god plads omkring, og med kort adgang til Viby Sj. Station er der god adgang til og fra byen.

Spørgsmål og svar