ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Klostermarksskolen

Klostermarksskolen er bygget i 1963, men er blevet renoveret og nybygget i 2014. Den er 2-3 sporet og har 1-2 kommunale vækstklasser.  Skolen består af flere huse, den nye bygning som rummer indskoling og mellemtrinnet. Udskolingen har fået deres eget hus, Kilden og ligeledes har vækstklasserne deres eget hus, Kongebakken. Vi har ikke personlige arbejdspladser, men der er en gensidig forståelse for, at få det bedste ud af forberedelsestiden.

Skolen er beliggende i Roskilde bys nordøstlige kvarter, og den er kendetegnet ved nogle dejlige grønne omgivelser. Den centrale beliggenhed giver nem adgang til et utal af ekskursionsmuligheder lige omkring skolen og i den nærmeste omegn.

På skolen har vi haft stor glæde af vores store udenomsarealer, men pga. renoveringen skal dette genoprettes i foråret 2015.

Skolen har gennem en årrække arbejdet med at udvikle undervisningsmateriale til ”De syv gode vaner”. Det er integreret på nogle årgange, mens der stadig arbejdes undersøgende på andre.

Skolen er et rart sted at være både for elever og personale, og vi har mange gode traditioner, som vi skal videreudvikle i den nye reform og i vores nye bygninger.

Spørgsmål og svar