ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Østervangsskolen

Børn er glade når de lærer noget, og når de stilles over for krav og får udfordringer, som de kan magte. Det forudsætter imidlertid, at de føler sig accepterede og trygge.

Derfor kendes en god skole på, at den har glade elever. 

Det vil altid være et vigtigt mål for Østervangsskolen at give vores elever solide kundskaber og færdigheder. Men færdigheder er kun værdifulde, hvis de kan bruges i praksis. Derfor lægger vi stor vægt på, at eleverne tilbydes en undervisning, der er vedkommende, aktuel og afvekslende.

Østervangsskolen er beliggende i Roskilde syd med skov og grønne områder i nærheden. Skolen består af ca. 550 elever med forskellige sociale og kulturelle baggrunde og 50 kompetente og engagerede lærere. På skolen vægtes begreberne mangfoldighed, tolerance og gensidig respekt højt.

Hvert år i november afholdes en stor praktisk/musisk fest, Årsfesten, som involverer hele skolen og sammen med en masse andre spændende og anderledes initiativer og dage, er med til at give et godt sammenhold.  

Spørgsmål og svar