ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Nordskolen - afd. Baunehøj

 

Nordskolen - afdeling Baunehøj er den éne af de to matrikler på Nordskolen.

Vi blev sammenlagt med Jyllinge skole pr. 1/8 2019. Vi er to selvstændige skole med fælles skoleleder, økonomi og skolebestyrelse.

Vores skole ligger tæt på Roskilde Fjord i den nordlige del af Roskilde kommune. 

Afdeling Baunehøj har 520 elever fra 0.-9. klasse og har ca. 35 lærere. Vi et lærerkollegie, som består af både erfarne og yngre lærere, og vi er kendetegnet ved at have et godt kollegialt sammenhold. 

Jyllinge er Roskilde kommunes næststørste bysamfund, og vi har engagerede og positive lærere, elever og forældre.

Spørgsmål og svar