ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

PPR Roskilde

De danmarkslærerforeningsorganiserede i inklusionscentret er talehørekonsulenter, specialkonsulenter og pædagogiske psykologer.

Inklusionscentret er en specialistenhed, som rådgiver og vejleder institutioner og skoler med børn i 0-18 års området.

Spørgsmål og svar