ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Vor Frue Skole

Vor Frue Skole er en central del af landsbyen Vor Frue, som ligger et par kilometer sydøst for Roskilde.

Vor Frue Skole er Roskilde Kommunes mindste folkeskole. Skolen har været et aktivt skoletilbud i Vor Frue siden 1891.
Skolen er i dag en et sporet skole fra 0. – 6. klasse. Efter 6. klassetrin overflyttes eleverne til Østervangsskolen. Skolens øverste ledelse er lagt ind under Østervangsskolens skoleleder, men skolen drives i princippet som en selvstændig enhed med egen bestyrelse og økonomi.

Skolens størrelse betyder, at der ofte ikke er langt fra idé til beslutning og handling.

Skolen lægger vægt på fællesskab, faglighed, nærhed og bevægelse. Begrebet bevægelse dækker både over at være i læringsudvikling, men også over et fokus på vigtigheden af at være i fysisk aktivitet.

Skolen har tradition for at arbejde på tværs af årgangene på emnedage og fordybelsesdage, hvorfor elever og voksne alle har et nært kendskab til hinanden. Dette kendskab underbygger en oplevelse af en tryg skole, hvor alle bliver set og mødt personligt.

Skolens ældste elever har ansvaret for driften af skolens bod i samarbejde med lærerne på 5. og 6. årgang, ligesom de yngre elever har forskellige opgaver for fællesskabet koblet til deres klassetrin (bl.a. fuglepasning i volieren m.m.)

Skolen, den tilhørende sfo og den fysisk tæt beliggende fritidsklub , samt  i nogen grad børnehaven Spilloppen danner grundlag for et tæt samarbejde på tværs af institutionerne. Det overordnede formål er, at understøtte hvert enkelt barns udvikling, læring og trivsel i et forpligtende og givende fællesskab.

Spørgsmål og svar