ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Tiendeklasse Center Roskilde

TCR giver unge i tiendeklasse mulighed for faglig udvikling, blive afklaret om videre uddannelsesforløb og for at blive mere studieparate. TCR tilbyder, udover obligatorisk undervisning, undervisning på bl.a. følgende linjer:

Fag & Trivsel
EUD10
Kunst & Design
Science
Kultur & Samfund
Mennesket i centrum
Idræt
Musik
Film & Medier

 

Spørgsmål og svar