ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Lindebjergskolen

 

Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. – 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2 børnhaveklasseledere, 15 pædagoger og teknisk-administrativt personale.

Skolen er beliggende i grønne omgivelser med store og gode udeområder, hvor der ud over synlige tiltag på skolens behandling af regnvand på egen grund også er rige muligheder for fysisk udfoldelse.

Lindebjergskolen har fokus på:

Høj faglighed, hvilket i hverdagen betyder:

  • At der i alle fag tilstræbes, at den enkelte elev udnytter sine kompetencer optimalt
  • At undervisningsdifferentiering er et bærende princip i skolens pædagogiske hverdag
  • At gennemsnittet ved afgangsprøverne skal være over gennemsnittet for resultaterne for Roskilde Kommunes folkeskoler

Omsorg og trivsel, hvilket i hverdagen betyder:

  • At der tages hånd om den enkelte elev i en overskuelig hverdag, på skolen i undervisnings – og SFO – tiden
  • At der arbejdes med elevernes sociale kompetencer gennem hele skoleforløbet
  • At der gennemføres fælles aktiviteter, såsom teaterforestillinger, featureuger morgensamlinger mv. i afdelingerne hver for sig eller på tværs af disse mhp at fremme fællesskab og tryghed.
  • At der etableres venskabsklasser

Inddragelse af skolens nærmiljø, hvilket i hverdagen betyder

  • At forældreressourcerne udnyttes ved oprettelse af forældrebank
  • At skolens omgivelser inddrages aktivt i undervisningen, eksempelvis som biotoper
  • At omgivelserne anvendes m.h.p. at erkende bæredygtigheden som forudsætning for al virksomhed
Spørgsmål og svar