ARBEJDSLIV TR og arbejdsstederne

Sct. Jørgens Skole

Sct. Jørgens Skole er en tresporet folkeskole med ca. 610 elever og 65 pædagogiske medarbejdere (47 lærere, 18 pædagoger). Vi har klasser fra 0. til 9. klasse fordelt på tre spor, dog to spor på nogle få årgange.

Skolen er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem undervisning og SFO. Skolens klasselærerfunktion er delt mellem lærer og pædagog. De to faggrupper er fælles om opgaven som klasseansvarlige, hvor vi ser barnet ud fra én hel dag – både i undervisning og i SFO-tid.

Skolen er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem undervisning og SFO. Skolens klasselærerfunktion er delt mellem lærer og pædagog. De to faggrupper er fælles om opgaven som klasseansvarlige, hvilket understreger vores arbejde med barnet: vi ser det hele barn – både i undervisningen og fritiden.

Sct. Jørgens Skole er beliggende i Roskilde Vest, der er kendetegnet ved rigtig mange elever fra ressourcestærkere familier, en del elever fra ressourcesvage familier og ca. 15% tosprogede elever.

Sct. Jørgens Skole er udviklingsorienteret med fokus på elevernes trivsel og læring. Skolen er præget af medarbejdere, der udviser engagement, handlekraft, samarbejde og omsorg. De pædagogiske medarbejderes arbejde er organiseret i team omkring to årgange og fagteam. Her arbejder vi med synlig læring og vidensdeling.

SFO’en er Danmarks første idræts-SFO og fortsætter arbejdet ved dagligt at tilbyde idræt og bevægelsesaktiviteter efter skoletiden.

Sct. Jørgens Skole er en demokratisk og udviklingsorienteret folkeskole, der i samarbejder mellem personale, elever og forældre bygger sin hverdag i såvel undervisning som i SFO på værdier inden for tre overordnede områder:

• Det fælles handler om, at vi med engagement og indbyrdes respekt fremmer det sociale liv og samarbejdet i undervisningen på årgangen og i klassen samt i SFO’en.

• Det personlige tager udgangspunkt i, at alle elever udvikler selvværd, og at de fastholder deres nysgerrighed og virkelyst.

• Det faglige lægger vægt på, at hver eneste elev i tryghed og med glæde udvikler sig fagligt, søger nye udfordringer og udnytter egne evner.

Disse værdier er hinandens forudsætninger, og ingen af dem kan stå alene. Samtidig er selve skoletiden en værdi i sig selv. Skolen er en vigtig del af barnets liv, og vi skal skabe grundlaget for et godt voksenliv.

Du kan læse meget mere om skolen på vores hjemmeside.

Spørgsmål og svar