ARBEJDSLIV

Specialcenter Roskilde - Afdeling Kommunikation

Afdeling Kommunikation

SCR Kommunikation er en afdeling af den samlede organisation Specialcenter Roskilde (SCR).

SCR Kommunikation tilbyder tværfaglig udredning, undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder.

Ydelserne er gratis at benytte for borgere i kommunerne Greve, Solrød, Køge, Stevns, Lejre og Roskilde.

Alle kan frit henvende sig til SCR Kommunikation for at få en vurdering af, om det er muligt at kompensere for vanskelighederne.

Undervisningen finder sted på SCR Kommunikation, Elisagårdsvej 7, 4000 Roskilde. I nogle tilfælde foregår ydelserne i eget hjem eller på et af træffestederne. Ydelserne gives i henhold til Lov om Specialundervisning for voksne samt udredning af behov for og afprøvning af hjælpemidler efter servicelovens § 112 og § 113.

Du kan også bestille folderen om vores forskellige tilbud på: 
scr.kommunikation@roskilde.dk  eller på telefon nr. 4631 7231.

Spørgsmål og svar